image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
560/BC-UBND 31/08/2023
Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tháng 8 năm 2023 và nhiệm vụ thực hiện thời gian tới
Lượt xem: 0
402/BC-UBND 26/06/2023
Tình hình triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong 06 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
221/QĐ-UBND 22/02/2023
Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Đắk Nông, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ Đoàn trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại giai đoạn 2023 - 2027
Lượt xem: 0
151/QĐ-UBND 16/02/2023
Ban hành Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 0
156/STTTT-CNTT 13/02/2023
Hướng dẫn triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0 và Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, phiên bản 1.0
Lượt xem: 0
47/QĐ-UBND 12/01/2023
Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
2205/QĐ-UBND 28/12/2022
Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
Lượt xem: 0
750/BC-UBND 09/12/2022
Đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
717/KH-UBND 29/11/2022
Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0