image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
642/QĐ-UBND 19/05/2023
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
309/KH-UBND 16/05/2023
Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
619/QĐ-UBND 15/05/2023
Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 4 chuo2wng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Lượt xem: 0
608/QĐ-UBND 12/05/2023
Ủy quyền thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
293/KH-UBND 09/05/2023
Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
2355/UBND-KGVX 05/05/2023
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em
Lượt xem: 0
277/KH-UBND 25/04/2023
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
152/KH-KTLN 16/03/2023
Công tác của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
1163/UBND-KGVX 15/03/2023
Thực hiện việc hỗ trợ huyện Đắk Glong thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 và giải ngân vốn đầu tư công
Lượt xem: 0
147/KH-UBND 15/03/2023
Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12