image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
578/KH-UBND 08/09/2023
Tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
535/KH-UBND 17/08/2023
Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024)
Lượt xem: 0
528/KH-UBND 14/08/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
909/QĐ-UBND 01/08/2023
Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
447/KH-UBND 12/07/2023
Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một số hội còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Krông Nô
Lượt xem: 0
794/QĐ-UBND 04/07/2023
Giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông
Lượt xem: 0
413/KH-UBND 30/06/2023
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
Lượt xem: 0
642/QĐ-UBND 19/05/2023
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
309/KH-UBND 16/05/2023
Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
619/QĐ-UBND 15/05/2023
Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 4 chuo2wng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Lượt xem: 0
12