image banner
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3156/UBND-NNTNMT 07/06/2023
Tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 0
3156/UBND-NNTNMT 07/06/2023
Tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 0
06/CT-UBND 07/06/2023
Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội
Lượt xem: 0
720/TB-VPUBND 06/06/2023
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2022
Lượt xem: 0
3086/UBND-NNTNMT 05/06/2023
Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
2929/UBND-KT 29/05/2023
Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 0
2799/UBND-KGVX 24/05/2023
Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh
Lượt xem: 0
2832/QĐ-UBND 24/05/2023
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2023/TT-BTC ngày 14/5/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 0
2748/UBND-NNTNMT 22/05/2023
Tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sảm phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
Lượt xem: 0
2713/UBND-NNTNMT 19/05/2023
Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước
Lượt xem: 0
1234