image banner
Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5450/UBND-KT 18/09/2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
592/BC-UBND 18/09/2023
Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 0
5377/UBND-KGVX 14/09/2023
Triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
5410/UBND-PNC 14/09/2023
Khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và nhu cầu đối với Trung tâm dữ liệu quốc gia
Lượt xem: 0
5375/UBND-NC 14/09/2023
Tiếp tục tập trung rà soát cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
5362/CV-BTC 13/09/2023
Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lượt xem: 0
5342/UBND-KT 13/09/2023
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới
Lượt xem: 0
5295/UBND-KT 11/09/2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Lượt xem: 0
5239/UBND-KT 08/09/2023
quy hoạch xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
573/KH-UBND 07/09/2023
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 0
12345678910...