Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2646/TT-TTTKQH 19/07/2023
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 0
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 0