image banner
 
Tổng số: 3
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
942/QĐ-TTg 15/06/2022
Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
749/QĐ-TTg 03/06/2022
Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 0
146/QĐ-TTg 28/01/2022
Phê duyệt Đề án ‘ nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0