Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 253/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/08/2022
Ngày hiệu lực 20/08/2022
Trích yếu nội dung Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản CĐS trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm