image banner
 
Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1198/UBND-PNC 17/03/2023
Đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
Lượt xem: 0
1234/UBND-KT 17/03/2023
Triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
Lượt xem: 0
03/CT-UBND 17/03/2023
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Lượt xem: 0
159/KH-UBND 17/03/2023
Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
151/KH-UBND 16/03/2023
Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
318/QĐ-UBND 16/03/2023
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 (bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ)
Lượt xem: 0
321/QĐ-UBND 16/03/2023
Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
08/KH-HĐND 15/03/2023
Tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
30/QĐ-SXD 15/03/2023
Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng
Lượt xem: 0
1167/UBND-PNC 15/03/2023
Triển khai các giải pháp tăng cường công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 0
12345678910