Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1433/TB-VPUBND 07/11/2023
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02 tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 0
6610/CV-BTC 01/11/2023
Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lượt xem: 0
1307/TB-VPUBND 13/10/2023
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổ chức cho vay vốn KfW về triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 11 tháng 10 năm 2023)
Lượt xem: 0
1181/VPUBND-KGVX 20/09/2023
TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền
Lượt xem: 0
57/TB-UBND 13/09/2023
Thông báo về việc không thụ lý tố cáo
Lượt xem: 0
09/BB-UBND 29/06/2023
Thư kêu gọi Toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 0
45/TB-BTCCT 19/05/2023
Thông báo kết quả kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu về Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 0
99/KH-UBND 23/02/2023
Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 0
07/TB-STTTT 13/02/2023
Thông báo Danh sách Thành viên Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
460/UBND-KGVX 07/02/2023
Triển khai thực hiện Chương trình số 56-CTr/TU ngày 13/01/2023 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
12