Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
31/TB-HĐND 14/07/2023
Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
17/TB-HĐND 05/05/2023
Thông báo Kết quả Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
01/TB-DĐBQH 06/01/2023
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội
Lượt xem: 0
02/LTD-HĐND 05/01/2023
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
01/TB-HĐND 05/01/2023
Thông báo kế luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
52/TB-HĐND 17/11/2022
Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0