Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
09 - TB/BVSK 20/06/2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v Mời chào giá các loại thực phẩm chức năng cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đắk Nông năm 2024
Lượt xem: 0
89/TB-SYT 22/06/2023
Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ngày 22.6.2023)
Lượt xem: 0
45/TB-BTCCT 19/05/2023
Thông báo kết quả kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu về Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 0
157/TB-VPUBND 21/02/2023
Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2023 (Sóng và máy tính cho em)
Lượt xem: 0
104/TB-VPUBND 09/02/2023
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
20/TB-SYT 09/02/2023
Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 03.02 đến ngày 09.02.2023
Lượt xem: 0
70/TB-VPUBND 19/01/2023
Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022
Lượt xem: 0
53/TB-VPUBND 16/01/2023
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
23/TB-HĐTNN&TH 16/01/2023
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đak Nông năm 2022
Lượt xem: 0
204/TB-SYT 23/12/2022
Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ ngày 23/12/2022 đến khi có thông báo mới
Lượt xem: 0
12