image banner
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1170/QĐ-UBND 13/09/2023
Giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn nước ngoài cấp phát từ Ngân sách trung ương và vốn vay lại (lần 2)
Lượt xem: 0
5024/UBND-KT 28/08/2023
Thực hiện Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
4665/UBND-KT 14/08/2023
Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định phí BVMT đối với khí thải
Lượt xem: 0
505/KH-UBND 04/08/2023
Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
4449/UBND-KT 03/08/2023
Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022
Lượt xem: 0
4381/UBND-KT 01/08/2023
Xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026
Lượt xem: 0
4382/UBND-KT 01/08/2023
Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
916/QĐ-UBND 01/08/2023
Ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
1443/STC-GCS&TCDN 06/07/2023
Hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế và kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
3791/UBND-KT 06/07/2023
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Lượt xem: 0
1234