image banner
 
Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
281/UBND-KT 18/01/2023
Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022
Lượt xem: 0
173/UBND-KT 11/01/2023
Thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
34/QĐ-UBND 10/01/2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
01/QĐ-UBND 03/01/2023
Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
2198/QĐ-UBND 26/12/2022
Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (Vốn nước ngoài) và giao vốn thông báo sau nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2022 (lần 2)
Lượt xem: 0