image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1005/QĐ-UBND 16/08/2023
Tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông thành Trung tâm Dữ liệu Công nghệ và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
900/QĐ-UBND 31/07/2023
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
151/TB-SNV 27/07/2023
Thông báo tiếp tục tìm kiếm địa chỉ và trao trả lại hồ sơ cán bộ đi B của tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
130/BC-SNV 06/06/2023
Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2022
Lượt xem: 0
05/CT-UBND 24/05/2023
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
641/QĐ-UBND 19/05/2023
Công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
Lượt xem: 0
113/TB-HĐTD 16/05/2023
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
600/QĐ-UBND 10/05/2023
Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
591/QĐ-UBND 10/05/2023
Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
262/KH-UBND 24/04/2023
Tổ chức Hội nghị tuyên dương Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
12