image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
130/BC-SNV 06/06/2023
Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2022
Lượt xem: 0
05/CT-UBND 24/05/2023
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
641/QĐ-UBND 19/05/2023
Công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
Lượt xem: 0
113/TB-HĐTD 16/05/2023
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
600/QĐ-UBND 10/05/2023
Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
591/QĐ-UBND 10/05/2023
Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
262/KH-UBND 24/04/2023
Tổ chức Hội nghị tuyên dương Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
458/QĐ-UBND 12/04/2023
Tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
467/QĐ-UBND 12/04/2023
Giải thể Hội đồng sáng kiến tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
437/QĐ-UBND 07/04/2023
Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12