THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12-TB/HĐTD
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm