image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 5057
UBND tỉnh vừa ban bành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh đến các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú đối với các trường hợp có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Anh-tin-bai

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, công khai; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương; quá trình triển khai thực hiện phải chấp hành tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch, gồm:

(1) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú nhằm mục đích nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân; để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định.

(2) Hướng dẫn, thực hiện việc xác nhận diện tích nhà ở trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích nhằm kiểm tra việc bảo đảm điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú là 08m2 sàn/người.

(3) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh phân công Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND đến toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Công an tỉnh chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số số 07/2023/NQ-HĐND để Nhân dân biết, thực hiện. Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã niêm yết công khai quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú tại trụ sở tiếp công dân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp xã trong việc thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND bảo đảm thực hiện đúng quy định. Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về cư trú, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về cư trú.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về cư trú và Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND; phối hợp kiểm tra tính pháp lý khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo quy định.

Sở Xây dựng hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các sở, ngành, địa phương trong việc xác nhận diện tích nhà ở đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền việc thực hiện các quy định về cư trú và Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND.

UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xác nhận diện tích nhà ở đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 4,696
  • Trong tuần: 13,283
  • Tất cả: 14,332,720