image banner
Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 3236
UBND tỉnh vừa có Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023).
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ đến cán bộ thực hiện công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý sử dụng pháo và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này nắm vững các quy định của nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

(2) Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ công tác trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội nắm vững để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

Bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời niêm yết công khai các quy định, các thủ tục hành chính về điều kiện an ninh, trật tự; con dấu; quản lý, sử dụng pháo và các văn bản khác có liên quan tại nơi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Công an tỉnh.

Tổ chức in, quản lý, cấp phát các loại biểu mẫu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác quản lý theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hàng năm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

(3) Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng thời lượng phát sóng đưa tin, tuyên truyền phổ biến các nghị định nêu trên để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo.

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các cơ quan xúc tiến đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đầy đủ các quy định trước khi vào hoạt động kinh doanh.

(5) Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng pháo theo quy định của Bộ Tài chính; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, dự trù, in các loại biểu mẫu thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

(6) Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải và Y tế phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các ngành, nghề này để hoạt động vi phạm pháp luật.

(7) Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan, đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định mới ban hành.

(8) UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và người dân nắm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật; tổ chức duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, con dấu và pháo theo chức năng nhiệm vụ được giao; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, con dấu và pháo theo Nghị định mới ban hành.

Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông) để được xem xét, chỉ đạo./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 4,748
  • Trong tuần: 13,335
  • Tất cả: 14,332,772