image banner
Xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 2403
Phó Chủ tịch UBND tinh Lê Trọng Yên vừa ký ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025.
Anh-tin-bai

(Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Kế hoạch được ban hành với mục đích thực hiện có hiệu quả các chính sách về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản để nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho thành viên, thành viên liên kết với HTX, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu xây dựng mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có sự liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung; hoạt động hiệu quả phải phù hợp với giá trị và nguyên tắc của HTX theo Luật Hợp tác xã, trên cơ sở tôn trọng tính tự nguyện của thành viên, tính tự chủ của HTX, giúp cho HTX từng bước phát triển một cách tự chủ và bền vững, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép các nguồn lực, kinh phí với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương để hỗ trợ xây dựng mô hình HTX thực sự tiêu biểu; …

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 lựa chọn từ 08 Hợp tác xã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Kế hoạch xây dựng mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025; các HTX tham gia xây dựng mô hình tiêu biểu sau khi kết thúc Kế hoạch này phải được đánh giá xếp loại tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối tượng tham gia: Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có nhu cầu tham gia triển khai Kế hoạch, được ubnd các huyện, thành phố giới thiệu lựa chọn tham gia.

Tiêu chí để lựa chọn HTX:

Lựa chọn các HTX để xây dựng mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu là các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã; sản phẩm chính trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có hoặc đang hình thành hoạt động liên kết và định hướng thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đảm bảo đăng ký nhãn hiệu; mã số, mã vạch; truy suất nguồn gốc sản phẩm để xây dựng thương hiệu sản phẩm an toàn, theo chuỗi giá trị.

Số lượng tham gia: 08 Hợp tác xã.

Thời gian thực hiện:

Năm 2023: Lựa chọn, thực hiện 02 mô hình HTX (02 huyện).

Năm 2024: Lựa chọn, triển khai 03 mô hình HTX (03 huyện).

Năm 2025: Lựa chọn, triển khai 03 mô hình HTX (03 huyện).

UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan chủ trìtham mưu phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các hợp tác xã được lựa chọn khảo sát hướng dẫn lập và lưu hồ sơ gắn với công tác kiểm tra, giám sát, thông báo triển khai xây dựng mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu theo đúng mục tiêu, đối tượng điều kiện tham gia, lộ trình thời gian thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 4,961
  • Trong tuần: 13,548
  • Tất cả: 14,332,985