image banner
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 21640

UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị gói thầu là: 1.812.267.000 đồng (Một tỷ, tám trăm mười hai triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải về

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
1 2 3 4 
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 4,744
  • Trong tuần: 13,331
  • Tất cả: 14,332,768