image banner
Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 21599

UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022. Chi tiết như Phụ lục đính kèm.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và Tuy Đức:

a) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện các dự án đảm bảo nguyên tắc, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

c) Đảm bảo khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn được giao hoàn thành các dự án, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Ủy ban nhân dân các huyện: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và Tuy Đức căn cứ quy định hiện hành về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định cơ quan làm chủ đầu tư các dự án trên địa bàn.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị trình tại Tờ trình số 2983/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải về

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
1 2 3 4 
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 4,825
  • Trong tuần: 13,412
  • Tất cả: 14,332,849