Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 17673
Ngày 06/3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch với mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để tuyên truyền, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả thiết thực; chủ động phát hiện và lựa chọn điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh; công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến gắn liền với việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong từng giai đoạn nhất định. Các gương điển hình được tuyên truyền, nhân rộng phải thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đời sống xã hội để người dân học tập, noi theo.

UBND tỉnh đề ra 05 nội dung thực hiện Kế hoạch, gồm:

1. Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí gương điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện thông tin đại chúng để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến.

3. Tổ chức tham quan các mô hình mới, cách làm hay, gặp gỡ các điển hình tiên tiến để trao đổi học tập kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, đạt thành tích cao trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

4. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng các điển hình tiên tiến theo quy định.

Đối tượng: điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản  xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

3
2 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1