Kết quả tiếp công dân tháng 3/2023
Lượt xem: 15912
Thanh tra tỉnh vừa ban hành Báo cáo về tình hình, kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 3/2023

Theo đó, kết quả tiếp công dân trong tháng 3/2023 của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tháng 3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01 lượt với 01 hộ gia đình về nội dung: Liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ trưởng các sở, ban ngành: Trong tháng 3/2023, thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 02 lượt với 05 người, với các nội dung: 01 lượt liên quan đến đất đai; 01 lượt liên quan đến chế độ chính sách.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố:  Trong tháng 3/2023 Thủ trưởng UBND các huyện, thành phố tiếp 15 lượt với 25 công dân, trong đó: UBND thành phố Gia Nghĩa tiếp 14 lượt với 17 công dân; UBND huyện Tuy Đức tiếp đột xuất 01 đoàn đông người với 08 công dân liên quan đến chợ Đắk Buk So. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai: 14/15 lượt chiếm 93,3%; các lĩnh vực khác: 01/15 chiến 6,7%.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1