image banner
Xử phạt vi phạm hành chính hơn 01 tỷ đồng đối với Công ty không vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Lượt xem: 8322
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đức Tiến Lê.

Theo đó, Công ty TNHH Đức Tiến Lê, có địa chỉ tại Thôn 9, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như:

(1) Không vận hành đối với công trình xử lý chất thải, cụ thể: từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 20/5/2023, Công ty TNHH Đức Tiến Lê không vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê tại thôn 9, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(2) Không thực hiện nội dung về quan trắc nước thải định kỳ theo quy định, cụ thể: Từ khi đưa Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Đức Tiến Lê không thực hiện nội dung quan trắc nước thải định kỳ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(3) Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật ra ngoài môi trường, cụ thể: Công ty TNHH Đức Tiến Lê đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi tại Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, thôn 9, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với thông số pH = 10,5 nằm ngoài ngưỡng cho phép; chỉ tiêu TSS vượt 6,69 lần, chỉ tiêu BOD5 vượt 18,86 lần, chỉ tiêu COD vượt 13,33 lần, chỉ tiêu Tổng N vượt 7,35 lần, chỉ tiêu Coliforms vượt 26,3 lần so với QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A, Kq = 0,6, Kf = 1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, với lưu lượng xả thải là 160,5 m3/ngày (24 giờ) được quy định tại khoản 3 Điều 7, điểm h khoản 8 và khoản 11 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(4) Không kê khai thu, nộp phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, cụ thể: Công ty TNHH Đức Tiến Lê từ khi đưa Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2019 đến nay, không thực hiện kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định được quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là: 1.413.000.000 đồng.

 Công ty TNHH Đức Tiến Lê phải nộp số tiền phạt  vào tài khoản tạm thu số 7111.2.1086572 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này Công ty TNHH Đức Tiến Lê có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Đức chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Tuy Đức, UBND xã Đắk Búk So và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đình chỉ hoạt động Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê tại thôn 9, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông theo thời hạn đình chỉ hoạt động được ghi tại Quyết định này. Việc đình chỉ có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 và Điều 80 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 79
  • Hôm nay: 5,302
  • Trong tuần: 19,132
  • Tất cả: 14,338,569