image banner
06 chức danh được áp dụng trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 5229
Ngày 23/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quy chế này áp dụng đối với người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; gồm 06 chức danh sau:

1. Chỉ huy trưởng Quân sự.

2. Văn phòng - Thống kê.

3. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

4. Tài chính - kế toán.

5. Tư pháp - hộ tịch.

6. Văn hóa - xã hội.

Việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phải theo nguyên tắc sau:

Việc tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh và số lượng công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng.

Về nội dung, hình thức, thời gian thi tuyển, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển bao gồm:

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi, nội dung thi, hình thức, thời gian thi tuyển, cách tính điểm theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Người trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2023 và thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

ST

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 3,491
  • Trong tuần: 40,242
  • Tất cả: 13,645,549