Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 5070
Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Theo đó danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp gồm 36 TTHC, cụ thể:

1. Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

2. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

4. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

5. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

7. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

8. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

9. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

10. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

13. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

14. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

16. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

17. Đăng ký khai sinh

18. Đăng ký kết hôn

19. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

20. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

21. Đăng ký khai tử

22 Đăng ký khai sinh lưu động

23. Đăng ký kết hôn lưu động

24. Đăng ký khai tử lưu động

25. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

26. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

27. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

28. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

29. Đăng ký giám hộ

30. Đăng ký chấm dứt giám hộ

31. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

32. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

33. Đăng ký lại khai sinh

34. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

35. Đăng ký lại kết hôn

36. Đăng ký lại khai tử

UBND tỉnh yêu cầu:

Văn phòng UBND tỉnh cập nhật nội dung vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, thực hiện niêm yết nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

ST

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1