Định mức giáo viên, giáo vụ, văn thư, kế toán trong trường Tiểu học
Lượt xem: 132
Bộ Giáo dục quy định định mức giáo viên, giáo vụ, văn thư, kế toán,... trong trường Tiểu học.


Định mức giáo viên, giáo vụ, văn thư, kế toán trong trường Tiểu học- Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Trong đó, về định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, mỗi trường được bố trí 01 hiệu trưởng; số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

 Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

Vị trí việc làm giáo viên tiểu học

 Trường tiểu học được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp đối với lớp học 2 buổi/ngày, bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp học 01 buổi/ngày;

Trường tiểu học sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định tại Thông tư này, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 12 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 15 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên.

 Ngoài định mức quy định nêu trên, mỗi trường tiểu học được bố trí 01 giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

 Vị trí việc làm giáo vụ:

+ Trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 02 người; (*)

+ Các trường tiểu học còn lại được bố trí 01 người; (**)

+ Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm;

+ Ngoài định mức quy định tại (*), (**) nêu trên, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học có thể hợp đồng thêm người để thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh; căn cứ quy mô, tính chất và điều kiện thực tế, các trường xác định số lượng hợp đồng lao động và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vị trí việc làm tư vấn học sinh: Mỗi trường tiểu học được bố trí 01 người. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm.

 Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật:

 Đối với trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học: Cứ 15 học sinh khuyết tật thì được bố trí 01 người;

Đối với các trường tiểu học có học sinh khuyết tật học hòa nhập: Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí tối đa 02 người;

Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm.

 

Định mức giáo viên, giáo vụ, văn thư, kế toán trong trường Tiểu học- Ảnh 2.

 

Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

Vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở:

Trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 02 người;

Trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2 được bố trí 01 người.

 Vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán:

 Trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 03 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán;

 Các trường tiểu học còn lại được bố trí tối đa 02 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán;

 Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm. Các trường tiểu học căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

 

Định mức giáo viên, giáo vụ, văn thư, kế toán trong trường Tiểu học- Ảnh 3.

 

 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

 Căn cứ quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, trường tiểu học xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

 Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo chinhphu.vn

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 25° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 5,424
  • Trong tuần: 29,604
  • Tất cả: 14,734,274