Quy định Phân cấp quản lý công trình thủy lợi và Quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 2664
UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy định Phân cấp quản lý công trình thủy lợi và Quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Anh-tin-bai

Công trình thủy lợi (ảnh minh họa)

Quy định này quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và Quy mô thủy lợi nội đồng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đối với các công trình, hệ thống công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác, việc tổ chức quản lý, vận hành và bảo vệ công trình do chủ sở hữu công trình thủy lợi (hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa được phân cấp; thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Về phân cấp quản lý công trình thủy lợi

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình thủy lợi theo danh mục công trình đã giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông quản lý, khai thác. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình thủy lợi do cấp huyện quản lý trên địa bàn.

Đối với các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước sau thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện phân cấp quản lý như sau:

Cấp tỉnh: Quản lý công trình thủy lợi vừa và lớn được phân loại theo quy định hiện hành. Quản lý công trình thủy lợi nhỏ được phân loại theo quy định hiện hành có liên quan đến việc điều tiết, vận hành công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý.

Cấp huyện: Quản lý công trình thủy lợi nhỏ được phân loại theo quy định hiện hành; trừ các công trình thủy lợi quy định tại điểm a khoản 3, Điều 2, quyết định này.

Quy mô thủy lợi nội đồng

Quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định theo diện tích tưới, tiêu thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 10 ha.

Trên cơ sở quy mô thủy lợi nội đồng nêu trên, tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thực hiện theo quy định tại tiết b, điểm 2, khoản 8, Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 và khoản 4, Điều 16 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 25° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 3,924
  • Trong tuần: 33,574
  • Tất cả: 14,738,244