Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp
Lượt xem: 77
Theo hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở thì trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp.
Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp- Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Thông tư quy định rõ danh mục vị trí việc làm, hướng dẫn mô tả vị trí việc làm trong trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, trường dành cho người khuyết tật (gọi chung là trường trung học cơ sở)

Cụ thể, định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý như sau:

Hiệu trưởng: Mỗi trường được bố trí 01 hiệu trưởng.

Phó hiệu trưởng: Số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp

Thông tư cũng nêu rõ về định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Đối với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở: Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp.

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp.

Trường trung học cơ sở sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên.

Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm: Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 người.

Trường trung học cơ sở được bố trí 01 người làm tư vấn học sinh

Đối với vị trí việc làm tư vấn học sinh: Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 người. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm.

Vị trí việc làm giáo vụ: Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người; các trường trung học cơ sở còn lại được bố trí 01 người;

Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm.

Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Đối với trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở: Cứ 15 học sinh khuyết tật thì được bố trí 01 người.

Đối với các trường trung học cơ sở có học sinh khuyết tật học hòa nhập: Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí tối đa 02 người.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2023.

Theo chinhphu.vn

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 25° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 5,219
  • Trong tuần: 29,399
  • Tất cả: 14,734,069