image banner
Quy định mới về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 12023
Để thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể, ngày 30/5/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa các nội dung sau:

1. Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân.

2. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện là thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện quyết định trên.

Ngoài ra, cần lưu ý, trường hợp hồ sơ xác định giá đất cụ thể đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông) trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, hoàn thiện phương án giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Xem chi tiết

 

Phương Trâm

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 5,220
  • Trong tuần: 19,050
  • Tất cả: 14,338,487