image banner
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 4946
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống.

Anh-tin-bai

(Ảnh minh họa)

Mục đích nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống; xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động lập, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bảo vệ phát huy không gian kiến trúc truyền thống, bảo vệ di tích văn hóa lịch sử, phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu là huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTG, ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở điều chỉnh lộ trình phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông phù hợp với thực tế yêu cầu phát triển nông thôn mới trong từng giai đoạn, đáp ứng các tiêu chí theo quy định;

Một số giải pháp thực hiện:

Thực hiện đồng bộ công tác lập, quản lý quy hoạch kiến trúc nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ phát huy không gian kiến trúc truyền thống, bảo vệ di tích văn hóa lịch sử… theo lộ trình phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xã gắn với quy hoạch hệ thống đô thị, quy hoạch khu dân cư nông thôn được phê duyệt, đảm bảo cho mục tiêu an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả của quy hoạch xây dựng nông thôn trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, lồng ghép các yếu tố kiến trúc cảnh quan nông thôn trong đồ án quy hoạch.

Tổ chức tuyên truyền về chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bảo vệ phát huy không gian kiến trúc truyền thống, bảo vệ di tích văn hóa lịch sử và các chính sách có liên quan, nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng khu vực nông thôn để người dân hiểu rõ hơn về nội dung quy hoạch xây dựng và chủ động tham gia vào công tác quy hoạch xây dụng cũng như đầu tư phát triển theo quy hoạch.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 4,833
  • Trong tuần: 13,420
  • Tất cả: 14,332,857