Tài liệu họp Thành viên Ủy ban tháng 8
Lượt xem: 2365

Tải tài liệu tại đây

- Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8  và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

- Báo cáo đầu tư công; phụ luc 01; tài liệu liên quan 01 ; tài liệu liên quan 02; tài liệu liên quan 03tài liệu liên quan 04tài liệu liên quan 05tài liệu liên quan 06tài liệu liên quan 07

Kịch bản Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2023

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến tháng 9/2023

- Dự thảo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU  ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Phụ lục 01Phụ lục02; Phụ lục 03; Phụ lục 04; CV xin ý kiến TVUB.

- Danh mục thu hồi đất.

- Damh mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.


Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Đắk Nông 27° - 30° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1