Tài liệu Kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 7679

Tải tài liệu tại đây:

1. 3548/TTr-UBND - Về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

2. 3529/TTr-UBND - Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

3. 119/TB-MTTQ - Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đăk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

4. 3481/TTr-UBND - Về việc đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

5. 389/BC-UBND - Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm năm 2023

6. 377/BC-UBND - Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

7. 375/BC-UBND - Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

8. 2147/TTr-UBND - Về việc bổ sung dự toán năm 2023 cho các Hội đặc thù

9. 368/BC-UBND - Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

10. 3297/TTr-UBND - Về việc ban hành Nghị quyết quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

11. 815/BC-VKS - Báo cáo của VKSND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

12. 365/BC-UBND - Kết quả triển khai thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

13. 3282/TTr-UBND - Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh

14. 361/BC-UBND - Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

15. 122/BC-TA - Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023 và phướng hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16. 639/BC-CTHADS - Công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (Tại kỳ thứ 6 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

17. 3217/TTr-UBND - Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

18. 3208/TTr-UBND - Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2023-2024

19. 3163/TTr-UBND - Dự thảo Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20. 345/BC-UBND - Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (số liệu từ ngày 16/12/2022 đến 09/5/2023)

21. 346/BC-UBND - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh phục vụ Kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV

22. 325/BC-UBND - Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1