Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tháng 01/2024
Lượt xem: 108
Tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; xếp hạng di tích cấp tỉnh; ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tháng 01/2024.

Anh-tin-bai

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Nhằm ngăn chặn không để bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, ngày 31/01/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 662/UBND-KGVX với các chỉ đạo như sau:

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời, hạn chế lây lan, chuyển nặng và tử vong. Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ hoá chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị truyền thông liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến các đơn vị, người dân trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông: Phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông, khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc khi có triệu chứng hô hấp, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, chế độ dinh dưỡng và luyện tập để nâng cao thể trạng, khi có triệu chứng bệnh hô hấp (ho, sốt, khó thở) đặc biệt các nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền, phụ nữ mang thai phải đến ngay cơ sở y tế khám kịp thời.

Giao UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 764/KH- UBND ngày 21/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025. Tăng cường và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác giám sát những người từ nơi khác trở về địa phương, nhất là những người có nguy cơ tiếp xúc với ca bệnh để kịp thời tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp theo dõi, cách ly theo quy định.

Triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 17/01/2024 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 17/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm  ngày 30/01/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 629/UBND-KGXV với những chỉ đạo như sau:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận, chỉ đạo, vận động, tuyên truyền các tổ chức hội, các hội viên trực thuộc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm trong các tầng lớp Nhân dân và vai trò chủ động giám sát thực hiện an toàn thực phẩm.

Sở Y tế: Rà soát, tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp về công nghệ và kỹ thuật, nhằm nâng cao năng lực phòng xét nghiệm về an toàn thực phẩm; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm có kết nối với các Sở, ngành, địa phương (sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế) cung cấp nền tảng cho các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý thực phẩm và để doanh nghiệp, người dân đăng ký, công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Xem việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR là một giải pháp nhằm cải cách quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, điều tra và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thực phẩm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và các tuyến biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường quản lý việc quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông phát huy sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm; đặc biệt có biện pháp để người dân với tư cách là “người tiêu dùng thông minh” được thông tin và được tham gia đánh giá, phản ánh, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương: Chỉ đạo và phối hợp Cục quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trên thị trường; đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thương mại điện tử, đa cấp; quy định rõ các tiêu chuẩn, quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị thuộc lĩnh vực quản lý.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục chỉ đạo, xác định chỉ tiêu xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm; ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở này.

UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên và đột xuất các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Triển khai tốt công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024 theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2024 theo Kế hoạch số 902/KH-BCĐ ngày 28/12/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 603/UBND-KGVX về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 với các chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

Tổ chức rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình theo đúng quy định; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình bảo đảm theo yêu cầu và các quy định có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Chỉ đạo tổ chức công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm một cách thực chất, khách quan, công bằng theo quy trình quy định. Bảo đảm kết quả giảm nghèo hàng năm phản ánh được mức độ cải thiện các chiều thiếu hụt, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài việc đánh giá kết quả giảm nghèo, cần đặc biệt quan tâm đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm đối với người dân sinh sống trên địa bàn 02 huyện nghèo Tuy Đức và Đắk Glong, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đổi mới phương thức, cách thức, hoạt động đào tạo nghề; phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, sinh kế gắn với kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, nội dung, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố của từng dự án, tiểu dự án, phù hợp với khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn.

Rà soát, xác định nhiệm vụ và kinh phí thuộc dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2022, năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (bao gồm vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương và địa phương) được chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng quy định, tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng kinh phí…

Tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 454/UBND-KGVX vào ngày 23/01/2024 với các chỉ đạo như sau:

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể; các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động: (1) Vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và tuyên truyền nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, trường học; (2) Phòng, chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật để xử lý triệt để ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người; (3) Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn triệt để trường hợp gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông phối hợp với ngành Y tế tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân và thay đổi hành vi để nâng cao sức khỏe.

Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng, lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, trong cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào tỉnh Đắk Nông để hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong; tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng.

Chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị truyền thông liên quan tổ chức thực hiện truyền thông, phổ biến kiến thức đến các đơn vị, người dân trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, từ vong và kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện việc trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết, Tết, thực hiện nghiêm công tác báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định và vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện đầy đủ các chế độ khuyến khích, động viên cán bộ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là cán bộ tham gia trực Tết.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của từng Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 01/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền; đặc biệt phát huy tối đa sự tham gia, vận động, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để thực hiện tốt các chương trình MTQG; xem xét việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Chủ động rà soát, cập nhật, nghiên cứu văn bản quy định có liên quan để kịp thời triển khai thực hiện các chương trình MTQG; tham khảo, học tập những cách làm hay, hiệu quả của các đơn vị, địa phương khác để tham mưu áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương mình.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn, linh hoạt hơn trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tại các dự án, tiểu dự án, đặc biệt là những dự án đã đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, không gặp khó khăn vướng mắc, các nội dung, hoạt động, dự án hỗ trợ giải quyết sinh kế cho người dân.

Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình MTQG; tạo điều kiện để các tổ chức, đoàn thể, nhân dân tham gia giám sát và thực hiện các chương trình MTQG. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn của các chương trình MTQG, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao thì thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 22/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử khu vực Cầu 14 (thôn 11, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Khu vực bảo vệ Di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích tại Hồ sơ Di tích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác pháp lý đối với nội dung, hồ sơ do đơn vị trình.

UBND huyện Cư Jút, UBND xã Tâm Thắng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt. Để bảo đảm tất cả người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả không dùng tiền mặt trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 22/01/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 01/CĐ-UBND với các chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác an sinh xã hội trên địa bàn; đặc biệt tập trung thực hiện việc mở tài khoản chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Giao Công an tỉnh tập trung huy động tối đa lực lượng, phối hợp công chức Lao động - Thương binh và Xã hội và các lực lượng liên quan rà soát, làm sạch dữ liệu công dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội để phục vụ cho việc mở tài khoản và hỗ trợ tối đa người dân khi đến các điểm tập trung để thực hiện việc mở tài khoản. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết và huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và các lực lượng hỗ trợ có liên quan trong việc làm sạch dữ liệu an sinh xã hội, bảo đảm 100% người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội phải cập nhật đầy đủ thông tin phục vụ việc mở tài khoản. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tổ chức mở tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội; tập trung tăng cường và bố trí cán bộ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Công an cơ sở cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật) tập trung làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đây mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện đăng ký tài khoản theo các nội dung nêu trên.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt các Phòng, Ban liên quan, UBND cấp xã, các tổ công tác tại thôn, buôn, tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng Công an cơ sở làm sạch dữ liệu an sinh xã hội và phối hợp với các Ngân hàng, Bưu điện trên địa bàn tập trung mở tài khoản cho người dân cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật). Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Yêu cầu Bưu điện tỉnh Đắk Nông (đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích) bố trí, huy động tối đa lực lượng cán bộ tham gia hỗ trợ người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện mở tài khoản cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật). Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Cơ quan thường trực (Công an tỉnh) đôn đốc, theo dõi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Công điện này, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan, báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Công an trước ngày 10/02/2024 theo quy định.

Thu hồi chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Ngày 19/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên ký ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thu hồi chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, cụ thể như sau:

Thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đối với sản phẩm Chuối sấy dẻo hiệu Gobana của Công ty TNHH Greenfarm Asia, địa chỉ Thôn 8, xã Cư Knia, huyện Cư Jút được công nhận tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh.

Lý do: Công ty dừng hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm Chuối sấy dẻo hiệu Gobana.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; chứng nhận, nhãn hiệu OCOP của Công ty TNHH Greenfarm Asia không còn giá trị.

UBND tỉnh giao:

UBND huyện Cư Jút thông báo và thu hồi chứng nhận OCOP đã cấp cho Công ty TNHH Greenfarm Asia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai sản phẩm đã thu hồi chứng nhận; định kỳ tổ chức kiểm tra các sản phẩm đã được chứng nhận, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình và các quy định khác của pháp luật.

Đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên

Ngày 19/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 401/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công,… đã được chỉ ra theo kết quả giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết luận của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và qua tổng hợp báo cáo, quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước; đáp ứng yêu cầu quản lý, tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ… theo quy định của pháp luật:

- Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, bảo đảm phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách và cấp dưới theo đúng thời hạn và quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi theo quy định; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; giảm các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi công tác trong và ngoài nước, nhất là nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

Năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao để tăng cho đầu tư hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội; đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết để chủ động tiết kiệm trong cân đối thu chi.

- Quán triệt yêu cầu triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm hiện hành để xây dựng dự toán sát khả năng thực hiện. Bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ; chủ động sắp xếp, xử lý để triển khai các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm dự toán; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán được giao, hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau.

- Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ chi thường xuyên khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Xử lý số dư, chuyển nguồn, quyết toán các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; không chuyển nguồn sang năm sau đối với các khoản kinh phí đã hết nhiệm vụ chi hoặc hết thời gian giải ngân; rà soát để thu hồi các khoản tạm ứng chi ngân sách kéo dài nhiều năm đã hết thời gian thực hiện theo quy định.

- Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Xây dựng phương án tăng cường mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thúc đẩy sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời giảm áp lực lên ngân sách nhà nước.

- Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; không để lãng phí thất thoát tài sản công.

2. Cơ quan tài chính các cấp rà soát, khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý bù giảm thu cho ngân sách cấp mình và ngân sách cấp dưới (nếu có) theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Cơ quan thanh tra, tài chính các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/01/2024, UBND tỉnh ra Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gồm 17 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.045 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Công nghiệp, Nông nghiệp: 03 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 190 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Đô thị, Du lịch, Thương mại dịch vụ: 10 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.560 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Giáo dục, Môi trường: 03 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 245 tỷ đồng.- Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

2. Danh mục các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gồm 44 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 290.279 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực sau:- Lĩnh vực Công nghiệp, Nông nghiệp: 19 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 212.265 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Đô thị, Du lịch, Thương mại dịch vụ: 19 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 77.444 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Giáo dục, Môi trường: 03 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 03 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 320 tỷ đồng.

Trên cơ sở Danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện pháp lý như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Quyết định này đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung thông tin các dự án thuộc danh mục phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý đối với các dự án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản công.

Các Sở, Ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

UBND các huyện, thành phố:

Cập nhật vị trí đề xuất thực hiện dự án tại danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của địa phương theo đúng quy định.

Đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất (thuộc trường hợp đấu giá) hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng toàn bộ hay một phần quỹ đất do địa phương quản lý.

Lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất).

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương cập nhật, hoàn thiện cơ sở pháp lý của các dự án tại Danh mục các dự án tiếp tục hoàn thiện pháp lý để thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Văn phòng UBND tỉnh): Xây dựng bộ tài liệu xúc tiến, thu hút đầu tư theo đúng quy định đối với các dự án đã đầy đủ thông tin; cung cấp cho Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, địa phương để đăng tải, phục vụ kêu gọi đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, các Sở, Ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần được hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thông tin thì liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 98 Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để được hỗ trợ, hướng dẫn theo quy định.

Ủy quyền lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 15/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Trọng Yên đã ký Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc Ủy quyền lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Nội dung ủy quyền là lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Việc thực hiện các nội dung được ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Ủy quyền được áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi có văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ làm thay đổi quy định về ủy quyền hoặc Nghị định này hết hiệu lực thi hành.

Tập trung triển khai thực hiện các Mô hình thí điểm thuộc các Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025

Ngày 15/01/2024, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 258/BCĐ-NTM để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các Mô hình đảm bảo thời gian quy định.

Cụ thể, UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự án/kế hoạch thực hiện 02 mô hình thí điểm: “Phát triển sản phẩm OCOP cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản gắn với vùng nguyên liệu theo hướng sinh thái bền vững tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông” và Mô hình thí điểm “Cấp nước sạch tại 03 Nhà văn hoá cộng đồng tại 03 xã và các hộ gia đình sống lân cận trên địa bàn huyện Krông Nô”. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 02/2024.

 Yêu cầu UBND huyện Đắk R’Lấp: Khẩn trương xây dựng Kế hoạch/đề án triển khai thực hiện các Mô hình: “Xã thương mại điện tử xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2999/UBND-NNTNMT ngày 31/5/2023 và Mô hình thí điểm “Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2788/UBND-NNTNMT ngày 23/5/2023. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024.

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ triển khai, thực hiện các mô hình thí điểm của các đơn vị, địa phương chủ trì thực hiện các mô hình thí điểm; trường hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, các tổ chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn các nội dung có liên quan cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Đắk R’lấp thực hiện các mô hình thí điểm nêu trên theo đúng quy định.

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện nội dung có liên quan tại Công văn số 2686/UBND-NNTNMT ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh, xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch/Đề án triển khai thực hiện Mô hình thí điểm “Hội nông dân tham gia xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ vật liệu nhựa ABS (hầm biogas) trên địa bàn xã Ea Pô, huyện Cư Jut”. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 02/2024.

Việc triển khai thực hiện các Mô hình thí điểm thuộc các Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới đang chậm so với tiến độ quy định, do đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, trường hợp để chậm trễ, không giải ngân được nguồn vốn, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ban hành văn bản số 247/UBND-KGVX vào ngày 15/01/2024 nhằm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố:

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo theo quy định; kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác giáo dục.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh.

Triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo quy định hiện hành. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ; trước ngày 10/8 hằng năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/8 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 199/UBND-NC về việc triển khai công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phát huy kết quả đạt được, khắc phục tình trạng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp, giải quyết hồ sơ quá hạn cao. Gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC; đưa kết quả thực hiện công việc vào xếp loại hàng tháng, quý, năm và lấy kết quả để xếp loại cuối năm. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, những sáng kiến, đổi mới trong cải cách TTHC.

Triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; ngày 10/01/2024 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa gương điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian, hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác…

Kế hoạch đề ra yêu cầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành và địa phương.

Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 và những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến ở các cấp.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bám sát vào Chuyên đề năm 2024 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11/2024 việc thực hiện Kế hoạch này.

Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024; phát hiện, viết đăng tin, bài về cách làm hay, gương điển hình, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung cụ thể như sau:

Quyết định này quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chỉ trả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là chi trả chính sách trợ giúp xã hội).

Áp dụng với đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng tăng, giảm, truy lĩnh và mai táng phí); hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; người giám hộ, người được ủy quyền; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức dịch vụ chi trả và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội.

Phương thức chi trả: Qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử (sau đây gọi là phương thức điện tử) và phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, cụ thể:

Đối với phương thức điện tử: Chi trả vào tài khoản của đối tượng hoặc tài khoản của người giám hộ hoặc người được ủy quyền.

Đối với phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho đối tượng tại các điểm chi trả hoặc chi trả theo địa chỉ (tại nhà đối tượng) đối với các đối tượng đặc thù như người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi không thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả, không có người ủy quyền.

Mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức điện tử: Khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ miễn phí dịch vụ, hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; trường hợp có thu phí thì mức thu phí dịch vụ không quá 0,5% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức tiền mặt: Tối đa không quá 1,6% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các phường, thị trấn và tối đa không quá 1,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các xã.

Kinh phí thực hiện chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của địa phương.

Thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả phù hợp với điều kiện chi trả tại địa phương.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả. Nội dung hợp đồng phải nêu rõ: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên; phương thức chi trả (gồm phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện từ do pháp luật quy định hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt); cách thức chuyển tiền, thời hạn chuyển tiền, thời hạn thanh quyết toán; quy trình, số điểm rút tiền mặt; mức chi phí chi trả theo thực tế; kiểm tra, giám sát; xử lý trường hợp hưởng sai và các thỏa thuận khác có liên quan. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý tranh chấp hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật, đánh giá định kỳ chất lượng cung cấp dịch vụ.

Đối với chi trả điện tử phải bảo đảm hạ tầng và công nghệ triển khai chi trả, thực hiện đa dạng hóa phương thức chi trả tài khoản số, tài khoản ngân hàng; đảm bảo mạng lưới chi trả tại cấp xã.

Đối với chi trả bằng tiền mặt bảo đảm yêu cầu có kinh nghiệm, có mạng lưới điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, đảm nhiệm được việc chi trả tại nhà cho một số đối tượng đặc thù, bảo đảm kịp thời và an toàn trong việc chi trả.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tổ chức dịch vụ chi trả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc chi trả, kịp thời giải quyết các kiến nghị của đối tượng…

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách theo phân cấp ngân sách hiện hành; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách để thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật…

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi đăng ký và sử dụng tài khoản Mobile Money. Triển khai đến cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các nội dung về chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân cho đối tượng bảo trợ xã hội, người giám hộ, người nhận ủy quyền đủ điều kiện được cấp Căn cước công dân. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về đối tượng bảo trợ xã hội phục vụ cho công tác chi trả bằng phương thức điện tử…

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông: Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thực hiện quy trình, thủ tục chi trả về chính sách trợ giúp xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ, đồng thời thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ chi trả cho đối tượng thụ hưởng, hoặc thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân của đối tượng mở tại ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông: Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng chính sách trợ giúp xã hội nhận tiền qua tài khoản…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho đối tượng về phương thức thanh toán điện tử…

Tổ chức dịch vụ chi trả:

Ký kết hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền về chi trả chính sách trợ giúp xã hội; giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc chi trả bằng phương thức thanh toán điện tử và tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng nhận chính sách qua tài khoản.

Thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản (căn cước công dân và số định danh cá nhân, số điện thoại, số tài khoản,...) để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán cho đối tượng. Triển khai thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số. Hàng tháng, chủ động phối hợp với đơn vị liên quan mở tài khoản cho đối tượng phát sinh tăng thêm. Hướng dẫn cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền sử dụng tài khoản an toàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 122/BTNMT-BTĐD ngày 09/01/2024 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã; ngày 10/01/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 175/UBND-NNTNMT với các ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Công an tỉnh; các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông theo chức năng nhiệm vụ triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã tại Văn bản nêu trên; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gồm chủ sở hữu công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1. Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 như sau:

Anh-tin-bai

2. Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông được tính bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa.

3. Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu được tính theo Biểu sau:

Anh-tin-bai

Giá quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 áp dụng đối với từng biện pháp tưới nước, tiêu nước, cấp nước và được tính từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ đến vị trí công trình thủy lợi đầu mối ở vị trí khởi đầu.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định này là giá không có thuế giá trị gia tăng.

UBND tỉnh giao:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện kiểm tra, rà soát và xác nhận diện tích tưới, tiêu, cấp nước hàng năm, do đơn vị quản lý cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi lập.

UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị quản lý, cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi tiến hành rà soát, xác nhận diện tích tưới, tiêu, cấp nước hàng năm.

Đơn vị quản lý, cung ứng dịch vụ thủy lợi: Rà soát, lập bảng kê diện tích tưới, tiêu, cấp nước hàng năm do đơn vị mình quản lý, khai thác. Lập kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước theo từng diện tích, biện pháp tưới, tiêu, cấp nước. Quản lý và sử dụng tiền thu được từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đúng các quy định hiện hành.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Điều 3 được áp dụng cho cả năm ngân sách 2024; căn cứ Luật Giá có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trường hợp các văn bản của Bộ Tài chính về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi có thay đổi, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2024

Ngày 05/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

Kế hoạch đề ra nhằm mục đích: Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ vững ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước. Kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng và các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội.

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là “Thông tin minh bạch – tiêu dùng an toàn".

UBND tỉnh yêu cầu cần xác định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sâu sát đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024, trong đó tập trung vào các khoản thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương Lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường; đặc biệt vào tháng của Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024...

Quy định mức hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/UBND-KGVX về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và một số đối tượng khác; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp làm nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gửi kèm); Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

Đối tượng là các cá nhân hưởng lương, trợ cấp, phụ cấp hàng tháng quy định tại mục II Phụ lục I, mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND chi hỗ trợ theo danh sách bảng thanh toán tiền lương của tháng gần nhất trước tết Nguyên đán hằng năm. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12 mục II Phụ lục I; khoản 8 mục II Phụ lục II chi hỗ trợ theo thực tế phát sinh.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chỉ hỗ trợ tiền mặt, mua và đóng gói hiện vật phục vụ cho các Đoàn của tỉnh đi thăm chúc tết Nguyên đán cho các cơ quan, đơn vị quy định tại: khoản 1, khoản 2 (trừ Trung tâm y tế các huyện, thành phố), khoản 3, khoản 5 mục I Phụ lục I; các đối tượng quy định tại khoản 11 mục II phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức chỉ hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các tập thể cơ quan, đơn vị quy định tại mục I Phụ lục II; các cá nhân quy định tại mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm chỉ hỗ trợ đối với các đối tượng do đơn vị quản lý quy định tại khoản 8 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND. d) Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm chi hỗ trợ đối với các đối tượng là bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh quy định tại khoản 12 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán các đơn vị quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7 mục I Phụ lục I; đại diện gia đình có thân nhân (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con) đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 quy định tại khoản 10 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán các đơn vị quy định tại khoản 8 mục I Phụ lục I; đại diện gia đình có thân nhân là cán bộ, chiến sĩ Đội trinh sát ngoại biên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông quy định tại khoản 10 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán các đơn vị quy định tại khoản 9 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ hỗ trợ tết Nguyên đán cho các đối tượng quy định tại khoản 9 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán Trung tâm y tế các huyện, thành phố quy định tại khoản 2 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thành phố quy định tại khoản 10 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực chi hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các đơn vị quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13 mục I Phụ lục I và chọn 6 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu quy định tại khoản 14 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực hỗ trợ, thăm chúc tết Nguyên đán đối với các đơn vị: Công ty Điện lực Đắk Nông; Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (thực hiện vệ sinh môi trường tại thành phố Gia Nghĩa); Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông và chọn 10 Doanh nghiệp tiêu biểu quy định tại khoản 14 mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chi hỗ trợ tết Nguyên đán cho đối tượng cá nhân đơn vị quản lý quy định tại mục II Phụ lục I ban hành kèm theo 23/2023/NQ-HĐND…

Xếp hạng di tích cấp tỉnh 

Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử khu vực Đồn Biên phòng Bu Prăng (bon Đắk Huýt và bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Khu vực bảo vệ Di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích tại Hồ sơ Di tích.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác pháp lý đối với nội dung, hồ sơ do đơn vị trình.

UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Trực trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh

Ngày 03/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh. (Có Chương trình chi tiết kèm theo).

Chương trình nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2024, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình công tác; tập trung nguồn lực, lập kế hoạch và triển khai xây dựng các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Căn cứ thời gian trình quy định tại Chương trình công tác năm 2024, các sở, ban, ngành, địa phương chủ trì thực hiện phải trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Định kỳ ngày 25 hàng tháng, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Gia Nghĩa phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung phát sinh, các cơ quan kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình công tác bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng thực hiện Chương trình công tác này đề xuất xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện không đúng tiến độ, chất lượng; không đến kết quả cuối cùng các nhiệm vụ được giao (nếu có) và đánh giá kết quả công tác của Thủ trưởng và tập thể các cơ quan, đơn vị vào cuối năm 2024.

N.N

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1