image banner
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 11 - 15/9/2023)
Lượt xem: 1254
Quy định về công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông; tập trung rà soát cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành triển khai; thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng;... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 11 - 15/9/2023).

Anh-tin-bai

Công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND vào ngày 11/9/2023 về việc Công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" năm 2022 và thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk R'lấp tổ chức Lễ công bố xã Đắk Wer đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2022 phù hợp, đúng theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn Phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phân khai kinh phí thưởng công trình phúc lợi nêu trên trong tổng số kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/7/2023.

Công nhận xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND, công nhận xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

UBND tỉnh giao UBND huyện Krông Nô tổ chức lễ công bố xã Nâm Nung đạt chuẩn nông thôn mới 2022 phù hợp, đúng theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn Phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phân khai kinh phí thưởng công trình phúc lợi nêu trên trong tổng số kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/7/2023.

“Đổi rác lấy quà” lan tỏa lối sống “Xanh - Sạch – Lành”

Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5323/UBND-KGVX  về việc tổ chức Ngày hội “Đổi rác lấy quà” năm 2023.

Ngày hội “Đổi rác lấy quà” năm 2023 diễn ra từ 8h00 đến 16h00 ngày 17/9/2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông, do Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Xanh và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức.

Ngày hội gồm các hoạt động triển lãm ảnh về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; “Đổi rác lấy quà” (quần áo cũ, pin, thiết bị điện tử, vỏ hộp sữa đã làm sạch, vỏ thủy tinh, bao nilon); Gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm “Xanh - Sạch - Lành”; Gian hàng “Cho - Nhận” (trao đổi các món đồ không còn nhu cầu sử dụng nhằm tăng vòng đời cho đồ cũ như sách, cặp, ba lô...); giới thiệu sự đa dạng của các sản phẩm xanh cũng như thương hiệu thân thiện môi trường (các sản phẩm làm từ tre, dương xỉ, xơ mướp, mo cau, sản phẩm tái chế, xà phòng thảo dược...); tặng sách và gian hàng đổi sách; đố vui có thưởng với các nội dung tìm hiểu về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đăng tải thông tin tuyên truyền về Ngày hội trên trang, cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương (nếu có) và các phương tiện truyền thông đại chúng khác (nguồn thông tin tại địa chỉ Fanpage: Dak  Nong  Unesco Global  Geopark). Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tích cực tham gia các hoạt động tại Ngày hội, đặc biệt là tham gia hoạt động “Đổi rác lấy quà” và Gian hàng “Cho - Nhận”.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và vận động, khuyến khích học sinh tham gia Ngày hội. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông thông báo và vận động, khuyến khích sinh viên của trường tham gia Ngày hội. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông tổ chức đưa tin, truyền thông trước, trong và sau Ngày hội.

Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Ngày hội và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu trước ngày 20/9/2023.

Quy định về công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông

Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND về việc Quy định về công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông (Kèm theo Quy định chi tiết).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 và thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Quyết định số 08/2018/QĐ- UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu tầng giao thông trên hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 13/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chiến, Trưởng Ban Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ký ban hành Văn bản số 5362/CV-BTC về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố Gia Nghĩa.

Nội dung thi là tìm hiểu các quy định pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên mạng internet (chi tiết được quy định cụ thể tại thể lệ cuộc thi).

Thời gian thi trong 01 đợt thi, dự kiến diễn ra trong tháng 9/2023.

Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

Giải cá nhân: 01 giải nhất, 01 giả nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Giải tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.

Mỗi cá nhân, tập thể sẽ được trao giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định.

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình hoặc bằng hình thức phù hợp khác. Quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo Thể lệ Ban Tổ chức đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về Cuộc thi; đăng tải toàn văn Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đường link, tư liệu về Cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi. Đề nghị Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi, đăng tải Thể lệ, chỉ dẫn đường link, thường xuyên đưa tin, bài viết về tiến độ triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi (đặc biệt là hình thức thi), đăng tải đường link Cuộc thi lên Trang thông tin điện tử của địa phương. Ban hành văn bản quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc địa bàn quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cải cách thể chế của hoạt động cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, do đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Tập trung rà soát cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5375/UBND-NC về việc tiếp tục tập trung rà soát cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 5828/VPCP-KSTT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (có Công văn và Báo cáo 5159/BC-VPCP ngày 11/7/2023 của Văn phòng Chính phủ đính kèm), UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, tập trung cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh (cụ thể: Cắt giảm thời gian, phí, lệ phí, các giấy tờ không cần thiết... ), báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 22/9/2023 để xem xét chỉ đạo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5377/UBND-KGVX vào ngày 14/9/2023 về việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện nội dung như: thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi đối với người có công; hỗ trợ cải thiện nhà ở; lập hồ sơ theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe; thực hiện chính sách chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng.

UBND tỉnh giao:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế để thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân; Tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiệu quả của việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân qua cơ quan dịch vụ (hệ thống Bưu điện) trong thời gian qua. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chi trả không tiền mặt cho đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hồ sơ gian lận, khai không đúng sự thật nhằm trục lợi chính sách; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chi trả chế độ hàng tháng đối với người có công với cách mạng.

Sở Xây dựng: Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở của các địa phương, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở theo quy định  tại khoản  6  Điều  102  Nghị  định  số 131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân; đất dành riêng cho các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người có công theo quy định của pháp luật về đất đai; Phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan họp bàn, đề xuất giải pháp tháo gỡ các nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng và thân nhân còn vướng mắc, khó khăn thực hiện trong thời gian qua (công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất; bố trí, hỗ trợ xây dựng nhà ở; miễn giảm tiền sử dụng đất…).

Sở Y tế: Tổ chức thực hiện lập hồ sơ theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các cơ sở y tế, tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Giám sát việc thực hiện, phản biện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; chủ trì tổ chức vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Tổ chức rà soát, thống kê và lập danh sách cụ thể trường hợp đề nghị giải quyết các chế độ đối với người có công với cách mạng nhưng chưa được giải quyết do hồ sơ thất lạc, không còn giấy tờ gốc… ; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết.

Chỉ đạo rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo đúng quy định tại Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 103 đến Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Chính phủ.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính; quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân; rà soát, đánh giá những phát sinh, khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; hệ thống tra cứu thông tin mộ liệt sĩ quốc gia (http://thongtinlietsi.gov.vn) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm huy động tốt nhất mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng chăm sóc tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.

Tăng cường lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; có giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo để đảm bảo không còn hộ người có công với cách mạng, hộ có thành viên là người có công thuộc diện hộ nghèo.

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 5,586
  • Trong tuần: 19,416
  • Tất cả: 14,338,853