image banner
 
Chương trình công tác của UBND tỉnh Đắk Nông năm 2023
Gmail
Lượt xem: 5869
Ngày 31/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký Quyết định số 99/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình công tác: Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2023, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian để chuẩn bị nội dung; tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, hoàn chỉnh và báo cáo tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình phiên họp UBND tỉnh; đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết quả thực hiện Chương trình công tác này đề xuất xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện không đúng tiến độ, chất lượng; không đến kết quả cuối cùng các nhiệm vụ được giao (nếu có) và đánh giá kết quả công tác của Thủ trưởng và tập thể các cơ quan, đơn vị vào cuối năm 2023.

Chi tiết Chương trình công tác./.

Tiến Đạt

Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 611
  • Hôm nay: 5,066
  • Trong tuần: 302,060
  • Tất cả: 3,636,671