image banner
Đắk Nông thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2023
Gmail
Lượt xem: 1615

Nhằm triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nội dung đề ra tại quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện triển khai bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; nâng cao năng lực, chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 24/03/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND thực hiện Đề án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, cụ thể: Bảo đảm ít nhất 85% giáo viên mầm non đạt trình độ từ Cao đẳng trở lên; 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, liên tục để nâng cao năng lực theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiếp cận, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến trong thực hiện chương trình giáo dục màm non, nâng cao trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối tượng đào tạo - bồi dưỡng: Công chức phụ trách bậc học mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gọi chung là cán bộ quản lý); Giáo viên mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập và ngoài công lập trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp: (1)Tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng hệ thống phẩm chất, năng lực mà hiệu trưởng cần đạt để lãnh đạo và quản trị nhà trường; nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định hiện hành. (2)Trang bị tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non hiện hành (Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai). (3)Tổ chức giao lưu, sinh hoạt chuyên môn giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài tỉnh để tạo cơ hội cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. (4)Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tham gia đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

Theo đó, UBND tỉnh giao:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Xây dựng đội ngũ cốt cán cấp tỉnh để hỗ trợ và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý theo các nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán giáo dục mầm non. Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non của các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (Đề xuất những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình thực hiện nếu có).

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, mức kinh phí hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2023 bảo đảm đúng quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non chi tiết để triển khai hiệu quả Đề án. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo chức năng nhiệm vụ. Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2023 (trước ngày 15/12) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Kế hoạch chi tiết.

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 651
  • Hôm nay: 20,772
  • Trong tuần: 64,881
  • Tất cả: 7,647,315