image banner
 
Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Gmail
Lượt xem: 1559
Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh để kịp thời tháo gỡ, vướng mắc liên quan, trong đó có một số dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, một số dự án đã đưa vào sử dụng, vận hành từ nhiều năm nay nhưng hiện vẫn còn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm; để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung như sau:

Yêu cầu các UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất xử lý đối với các công trình, dự án trên địa bàn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/02/2023.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, đôn đốc UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên; tổng hợp báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/02/2023.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Công văn số 4752/UBND-NNTNMT ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc các cơ quan thuộc hệ thống chính trị xã hội tham gia vào công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4753/UBND-NNTNMT ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Đồng thời, kêu gọi, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận từ nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trường hợp, các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vượt thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan.

Huy Hoàng

Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 96
  • Hôm nay: 6,487
  • Trong tuần: 303,481
  • Tất cả: 3,638,092