Quyết liệt thực hiện các giải pháp cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 127
Với mục tiêu phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển năm 2024, tạo động lực thúc đẩy, nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười vừa ký ban hành Chỉ thị Tăng cường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Anh-tin-bai

 

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

(1) Quán triệt tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững"; bám sát quan điểm, định hướng chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn để nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả và toàn diện hơn các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 30/12/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

(2) Quyết liệt thực hiện các giải pháp cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của địa phương, tạo vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu.

(3) Trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là công trình trọng điểm có tính tác động, lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm chất lượng và tiến độ đã đề ra. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung, sẽ điều chỉnh vốn sang các dự án có khối lượng giải ngân vốn tốt. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị tư vấn, nhà thầu, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân yếu kém về năng lực, chậm tiến độ, tiêu cực trong hoạt động đầu tư công.

(4) Căn cứ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng định hướng, mục tiêu chiến lược, xác định các động lực, nguồn lực phát triển của địa phương để bảo đảm cho sự phát triển đồng bộ, thống nhất, khai thác nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị... một cách đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(5) Thực hiện rà soát, kiểm tra các dự án có sử dụng đất; xem xét, thu hồi các dự án không triển khai, chậm tiến độ kéo dài, tuyệt đối không để các chủ đầu tư hợp thức hoá việc giữ đất bằng cách gia hạn, kéo dài thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến cuộc sống, quyền lợi ích hợp pháp người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời cho người dân đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp và vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận, đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác.

(6) Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bình Phước để thúc đẩy sớm triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đồng thời chủ đng chun bị các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư cho người dân; đề xuất Trung ương sớm triển khai tuyến Cao tốc Gia Nghĩa - Buôn Ma Thuột, các tuyến đường kết nối giữa tỉnh Đk Nông với tỉnh Lâm Đồng, giữa tỉnh Đk Nông với tỉnh Đk Lắk; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, liên vùng như: Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, dự án Quảng trưởng trung tâm thành phố Gia Nghĩa, dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh,…

(7) Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành dự toán thu năm 2024 ở mức cao nhất, bảo đảm nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khai thác nguồn thu còn dư địa, tiềm năng. Đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát. Tăng cường tiết kiệm chi: Cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm 2024 dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao để tăng cho đầu tư hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội; đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết để chủ động tiết kiệm trong cân đối thu chi.

(8) Tiếp tục chủ động bám sát, cùng các bộ ngành Trung ương tháo gỡ các khó khăn để sớm triển khai thực hiện kịp thời và phát huy hiệu quả các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, như: Dự án Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2; dự án điện phân nhôm Đắk Nông; bảo đảm diện tích khai thác bô xít, sản xuất alumin của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.... Trong năm 2024, quyết tâm triển khai t 02-04 nhà máy sơ tuyển, chế biến Alumin; triển khai 02 nhà máy nước uống tinh khiết, 01-02 nhà máy chế biến hoa quả, triển khai một trang trại chăn nuôi công nghệ cao,… Sát sao và chủ động hơn nữa trong việc bám sát ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nằm trong Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng bô xít; trong việc cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại các khu vực đã được quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và bảo đảm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm ngành giao thông.

(9) Tiếp tục quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số xanh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ số, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân. Kịp thời rà soát, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính còn chồng chéo, gây cản trở cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực để doanh nghiệp người, dân biết thụ hưởng chính sách theo quy định.                

(10) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là trong các dịp lễ tết.

(11) Khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Chính phủ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật. Tiếp tục giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác giải thể các công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm cơ quan đại diện chủ sở hữu.

(12) Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo đúng quy hoạch, công khai minh bạch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.

(13) Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tu bổ trường lớp; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2023-2024 và Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững gắn với an sinh xã hội; giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(14) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, nhất là những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm.

(15) Tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa với các địa phương, quốc gia và vùng lãnh thổ. Mở rộng quan hệ với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo xử lý./.

B.V

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1