image banner
 
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Gmail
Lượt xem: 1230

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức, cá nhân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, với 02 nội dụng cụ thể sau:

1. Rà soát, hệ thống hóa Danh mục thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh

Các Sở, Ban, ngành:

Căn cứ các Quyết định công bố, phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức rà soát, thống kê, hệ thống hóa đầy đủ Danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tổng hợp kết quả, gửi Văn phòng UBND tỉnh để đánh giá chất lượng rà soát, đánh giá. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023.

Văn phòng UBND tỉnh: Hướng dẫn, kiểm soát chất lượng rà soát, đánh giá, hệ thống hóa của các Sở, Ban, ngành. Chủ động nghiên cứu các giải pháp, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm nội dung triển khai có hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại các Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình gắn với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

2. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính làm cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền

Nội dung, tiến độ thực hiện:

- Rà soát, đánh giá, đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết, giảm chi phí tuân thủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Cụ thể:

- Về chỉ tiêu phấn đấu năm 2023: Kiến nghị, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ tối thiểu 10% thủ tục hành chính/tổng số thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

- Căn cứ vào nội dung, tiến độ thực hiện, các cơ quan được giao chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính có liên quan; tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, đánh giá chất lượng rà soát, đánh giá của các cơ quan, đơn vị theo các nội dung: Việc sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính chi phí tuân thủ; chất lượng phương án đơn giản hóa, tỷ lệ cắt giảm số lượng thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo mục tiêu Kế hoạch đã đề ra. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2023.

- Trên cơ sở đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

Xem chi tiêt Kế hoạch tại đây.

Huy Hoàng

Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 17,766
  • Trong tuần: 17,766
  • Tất cả: 1,047,181