image banner
Tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp
Lượt xem: 2546
Để triển khai thực hiện tốt Công văn số 1696/BTP-TTLLTPQG ngày 28/4/2023 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật, trong đó, cần chú trọng tăng cường hơn nữa công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; hạn chế tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong những trường hợp không thật sự cần thiết.

Anh-tin-bai

Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Nông (https://dichvucong.daknong.gov.vn)

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác lý lịch tư pháp; quan tâm về chế độ, chính sách, động viên kịp thời, tương xứng với khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp; chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Rà soát, đánh giá và hoàn thiện kịp thời quy trình nghiệp vụ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, bố trí đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cách khoa học, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là trong những thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng cao; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp (https://dichvucong.daknong.gov.vn) và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Đắk Nông đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp được thực hiện đầy đủ, thông suốt, bảo đảm phục vụ hiệu quả, kịp thời cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các Cơ quan cấp huyện chủ động trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đầy đủ, kịp thời cho Sở Tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,040
  • Trong tuần: 37,791
  • Tất cả: 13,643,098