Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học
Lượt xem: 137
UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học trên địa bàn tỉnh.
Anh-tin-bai

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai nội dung như sau:

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND tỉnh các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung: rà soát, sắp xếp hợp lý đội ngũ nhân viên y tế trường học hiện có, bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học tại các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên (các trường chuyên biệt, trường có nhiều cấp học, trường ở vùng khó khăn,…). Đối với các trường không có nhân viên chuyên trách y tế trường học phải bố trí ít nhất 01 giáo viên/nhân viên kiêm nhiệm làm đầu mối theo dõi công tác y tế trường học; tăng cường hiệu quả công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở, phân công rõ trách nhiệm của y tế cơ sở đối với trường học thuộc địa bàn quản lý, ký kết quy chế phối hợp trong triển khai công tác y tế trường học giữa ngành giáo dục và ngành y tế tại địa phương.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nhân viên y tế trường học theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Y tế trường học từng năm và giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí kèm theo Công văn số 6007/BGDĐT-GDTC ngày 27/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 08/12 hằng năm để xem xét, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1