Tập trung triển khai thực hiện các Mô hình thí điểm thuộc các Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
Lượt xem: 141
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các Mô hình đảm bảo thời gian quy định, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông.
Anh-tin-bai

UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự án/kế hoạch thực hiện 02 mô hình thí điểm: “Phát triển sản phẩm OCOP cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản gắn với vùng nguyên liệu theo hướng sinh thái bền vững tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông” và Mô hình thí điểm Cấp nước sạch tại 03 Nhà văn hoá cộng đồng tại 03 xã và các hộ gia đình sống lân cận trên địa bàn huyện Krông Nô”. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 02/2024.

 Yêu cầu UBND huyện Đắk R’Lấp: Khẩn trương xây dựng Kế hoạch/đề án triển khai thực hiện các Mô hình: “Xã thương mại điện tử xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2999/UBND-NNTNMT ngày 31/5/2023 và Mô hình thí điểm “Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2788/UBND-NNTNMT ngày 23/5/2023. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024.

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ triển khai, thực hiện các mô hình thí điểm của các đơn vị, địa phương chủ trì thực hiện các mô hình thí điểm; trường hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, các tổ chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn các nội dung có liên quan cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Đắk R’lấp thực hiện các mô hình thí điểm nêu trên theo đúng quy định.

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện nội dung có liên quan tại Công văn số 2686/UBND-NNTNMT ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh, xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch/Đề án triển khai thực hiện Mô hình thí điểm “Hội nông dân tham gia xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ vật liệu nhựa ABS (hầm biogas) trên địa bàn xã Ea Pô, huyện Cư Jut”. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 02/2024.

Việc triển khai thực hiện các Mô hình thí điểm thuộc các Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới đang chậm so với tiến độ quy định, do đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, trường hợp để chậm trễ, không giải ngân được nguồn vốn, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem thêm văn bản tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1