image banner
Triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bản tỉnh
Lượt xem: 1467

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đổi mới các hoạt động giáo dục, học tập tại thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở linh hoạt với nhiều mô hình, từ đó hình thành thói quen phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập của địa phương. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa phù hợp từng đối tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp theo kế hoạch bảo đảm hiệu quả; xây dựng các văn bản liên quan đến tổ chức triển khai các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đảm bảo thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; lồng ghép việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch liên quan, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, gắn với nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động phục vụ học tập. Thực hiện hiệu quả các Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động phục vụ học tâp suốt đời.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 541
  • Hôm nay: 2,334
  • Trong tuần: 39,085
  • Tất cả: 13,644,392