image banner
Triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1237
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện nội dung như sau:

Anh-tin-bai

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế để thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiệu quả của việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân qua cơ quan dịch vụ (hệ thống Bưu điện) trong thời gian qua. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chi trả không tiền mặt cho đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hồ sơ gian lận, khai không đúng sự thật nhằm trục lợi chính sách; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chi trả chế độ hàng tháng đối với người có công với cách mạng.

Sở Xây dựng: Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở của các địa phương, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở theo quy định  tại khoản  6  Điều  102  Nghị  định  số 131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân; đất dành riêng cho các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người có công theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan họp bàn, đề xuất giải pháp tháo gỡ các nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng và thân nhân còn vướng mắc, khó khăn thực hiện trong thời gian qua (công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất; bố trí, hỗ trợ xây dựng nhà ở; miễn giảm tiền sử dụng đất…).

Sở Y tế: Tổ chức thực hiện lập hồ sơ theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các cơ sở y tế, tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Giám sát việc thực hiện, phản biện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; chủ trì tổ chức vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa

- Tổ chức rà soát, thống kê và lập danh sách cụ thể trường hợp đề nghị giải quyết các chế độ đối với người có công với cách mạng nhưng chưa được giải quyết do hồ sơ thất lạc, không còn giấy tờ gốc… ; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết.

- Chỉ đạo rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo đúng quy định tại Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 103 đến Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Chính phủ.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính; quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân; rà soát, đánh giá những phát sinh, khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; hệ thống tra cứu thông tin mộ liệt sĩ quốc gia (http://thongtinlietsi.gov.vn) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm huy động tốt nhất mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng chăm sóc tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.

- Tăng cường lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; có giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo để đảm bảo không còn hộ người có công với cách mạng, hộ có thành viên là người có công thuộc diện hộ nghèo. 

Xem thêm văn bản tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 5,380
  • Trong tuần: 19,210
  • Tất cả: 14,338,647