UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh công tác xây dựng các báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh
Lượt xem: 421
Trong thời gian qua, một số báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh (kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu ngân sách...) chưa được các sở, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin, số liệu, đặc biệt là các thông tin nổi bật, đột xuất phát sinh trong thực tế; chưa phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về số liệu báo cáo và chưa xác định phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

 

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký ban hành Công văn số 7095/UBND-KT ngày 21/11/2023, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh công tác xây dựng và công tác cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng các báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh, bảo đảm các thông tin, số liệu báo cáo được cập nhật chính xác, đầy đủ; có sự so sánh với các số liệu liên quan (số liệu thực hiện cùng kỳ, số liệu bình quân của cả nước, số liệu của các tỉnh trong vùng Tây Nguyên…); có quan điểm đánh giá rõ ràng về kết quả thực hiện (đạt hoặc chưa đạt tiến độ đề ra…); phân tích cụ thể nguyên nhân trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan xây dựng báo cáo tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính...) thống kê, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm trong trường hợp các đơn vị, địa phương không cung cấp thông tin, số liệu bảo đảm theo các yêu cầu nêu trên của UBND tỉnh.

Việc thực hiện tốt các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng các báo cáo tổng hợp nêu trên sẽ góp phần phục vụ kịp thời, hiệu quả hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Châu Nguyễn

 

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1