image banner
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà văn hoá cộng đồng kết hợp làm địa điểm sơ tán, phòng chống thiên tai tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô.
Lượt xem: 11174
Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà văn hoá cộng đồng kết hợp làm địa điểm sơ tán, phòng chống thiên tai tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, với tổng giá trị là 2.223.690.509 đồng (Hai tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi nghìn, năm trăm lẻ chín đồng). Cụ thể:
Anh-tin-bai

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

UBND tỉnh yêu cầu:

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Việc tổ chức thực hiện dự án, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án phải đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định và phù hợp với nguồn vốn được bố trí;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 53/BC-SKH-GS&TTr ngày 08/3/2023.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

ST

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 4,977
  • Trong tuần: 13,564
  • Tất cả: 14,333,001