image banner
Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV làm việc trực tuyến với các địa phương về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực văn hóa
Lượt xem: 3355
Sáng ngày 18/5, Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV tổ chức buổi làm việc trực tuyến với các địa phương về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa của Chuyên đề giám sát triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Đồng chí Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 liên quan đến lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 51/60 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 85%; Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là: 13.342 hộ, 64.828 khẩu, chiếm tỷ lệ 7,97% trên tổng số hộ toàn tỉnh (so với cuối năm 2021 giảm 4.948 hộ, tỷ lệ giảm 3,22%). Trong đó: Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chung là 9.589 hộ, chiếm tỷ lệ 20,11% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số chung (so với cuối năm 2021 giảm 3.200 hộ, tỷ lệ giảm 7,87%); Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 3.892 hộ, chiếm tỷ lệ 24,56% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số tại chỗ (so với cuối năm 2021 giảm 1.295 hộ, tỷ lệ giảm 8,25%).

Như vậy, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đạt và vượt các mục tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy, Kế hoạch UBND tỉnh đề ra (bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Anh-tin-bai

 Đồng chí Nguyễn Minh Quang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Báo cáo tại buổi làm việc

Về kết quả giải ngân vốn so với kế hoạch Tổng nguồn vốn Chương trình đã giải ngân năm 2021, 2022, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4.738,2 triệu đồng; trong đó: ngân sách trung ương (đầu tư phát triển 1.880,952 triệu đồng và sự nghiệp 2.857,25 triệu đồng); ngân sách địa phương (vốn sự nghiệp): 283 triệu đồng.

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như:  trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình, nguồn vốn chương trình năm 2022 được Trung ương phân bổ vào cuối tháng 5 và tỉnh đã phân bổ kịp thời theo quy định trước 01/7/2022. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành trung ương chậm được ban hành, địa phương khó khăn trong việc thực hiện. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 ngày 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh xây dựng, ban hành và trình HĐND tỉnh hành các văn bản quy phạm pháp luật, phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến kéo dài thời gian, xây dựng, ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một chương trình mới, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ thiếu và hạn chế về chuyên môn nên rất khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Về kiến nghị tỉnh Đắk Nông kiến nghị 2 nội dung cụ thể: Đối với dự án 6 Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; hiện nay Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Dự án 6 thay thế hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, các nhiệm vụ hướng dẫn còn chung chung chưa cụ thể hóa các nhiệm vụ.

Hiện nay nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đã được Trung ương giao kế hoạch vốn, tuy nhiên, nguồn vốn sự nghiệp Chương trình được phân bổ hàng năm, do vậy, thực hiện các dự án thiếu tính đồng bộ về nguồn vốn, các dự án thực hiện từ 2 năm trở lên khó khăn trong việc xác định, thẩm định nguồn vốn.

Anh-tin-bai

Các điểm cầu địa phương tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo và có các đề xuất kiến nghị với Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” liên quan đến lĩnh vực văn hóa của địa phương mình.

Kết luận tại Buổi làm việc đồng chí Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ công tác đồng tình với nhiều ý kiến của địa phương. Đồng chí đề nghị các địa phương trong báo cáo gửi về Đoàn giám sát cần ghi rõ các văn bản còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, còn bất cập để Đoàn giám sát tổng hợp. Cuối cung đồng chí mong muốn rằng sau cuộc giám sát này sẽ có ngay cơ chế chính sách để có thể đáp ứng phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các địa phương…

Song Thư

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 21° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 418
  • Hôm nay: 2,017
  • Trong tuần: 155,889
  • Tất cả: 13,499,862