Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tổng kết công tác năm 2023
Lượt xem: 183
Chiều ngày 02/02, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh chủ trì.

 

Anh-tin-bai

 

Theo đánh giá, năm 2023, công tác giáo dục QP&AN đã được cấp cấp uỷ chính quyền địa phương và Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 239/226 đối tượng 3, vượt 5,7% kế hoạch năm; chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP&AN huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4, già làng, trưởng bản, cộng đồng dân cư với 4.786/3.828 người tham gia, vượt 25% kế hoạch năm và vượt 160% so với năm 2022.

Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục QP&AN cho toàn dân được triển khai đồng bộ và đem lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó trong năm 2023 chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang đã nhận được hàng trăm tin báo có giá trị liên quan đến an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự xã hội do người dân cung cấp, góp phần tăng cường củng cố, giữ vững thế trận lòng dân, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 44/NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác GDQP&AN, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho phù hợp với từng đối tượng, nhất là già làng, trưởng thôn, buôn, bon, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Hội đồng GDQP&AN cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường kiểm tra nắm chắc tình hình ở cơ sở; thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện những nhân tố mới, việc làm hay để nhân rộng; đồng thời, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác giáo dục QP&AN…

Tại hội nghị, có 4 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.

Song Nguyên

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1