Thường trực HĐND tỉnh họp Phiên thứ 41
Lượt xem: 46
Sáng 01/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 41 để xem xét, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và giải quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình do UBND tỉnh trình, gồm: Công văn số 6722/UBND-KT ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình số 7133/TTr-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông; . Tờ trình số 6922/TTr-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung danh mục Nghị quyết bổ sung dự toán năm 2023 cho Văn phòng UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 7001/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị đưa ra khỏi chương trình Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh khóa IV đối với Nghị quyết phát triển sản xuất giống theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030; Tờ trình số 7223/UBND-NNTNMT ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về việc danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024; Công văn số 7129/UBND-KGVX ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị tạm dừng xây dựng Nghị quyết thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế; Tờ trình số 7235/TTr-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7.

Cũng tại Phiên họp các đại biểu đã nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Tập trung xem xét, cho ý kiến nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra.

Sau khi nghe ý kiến thẩm tra của đại diện các Ban HĐND tỉnh và ý kiến các đại biểu tham dự họp, Thường trực HĐND thống nhất đối với các tờ trình trên. Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị soạn thảo hoàn chỉnh các nội dung đã thống nhất, rà soát kỹ những nội dung liên quan khác để trình HĐND tỉnh.

ST

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1