Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 4391
Ngày 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy đến các địa phương trên toàn tỉnh.
Anh-tin-bai

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự. Báo cáo viên tại hội nghị là PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Anh-tin-bai

 PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng giới thiệu về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, tác phẩm gồm 29 bài viết, là công trình khoa học có tính lý luận sâu sắc dựa trên tổng kết thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đất nước, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực. Tác phẩm đã làm rõ các nội dung cốt yếu như CNXH là gì? Vì sao lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Tác phẩm khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày có Đảng, Nhân dân ta đã có người lãnh đạo sáng suốt, nhờ vậy chúng ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trên cơ sở đó, tác phẩm làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam; chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, hệ giá trị chuẩn mực về con người, văn hóa, gia đình và Quốc gia Việt Nam; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự hội nghị tạiđiểm cầu UBND tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, mục đích của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc ta hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đợt sinh hoạt cũng nhằm lý giải rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; góp phần bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, trọng tâm là Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, khẳng định mô hình và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam với hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên, liên tục.

Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Song Nguyên

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1