image banner
Năm 2023 chính quyền tỉnh Đắk Nông quyết định, điều hành kịp thời dựa trên dữ liệu số
Lượt xem: 3435
Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Cổng dữ liệu mở tỉnh Đắk Nông (Đắk Nông Data) trước hết theo danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của tỉnh, ưu tiên các cơ sở dữ liệu về dân cư, nông nghiệp, đất đai, giáo dục, y tế, du lịch ...; 80% người dân cài đặt và tương tác với chính quyền thông qua ứng dụng dành cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh (Đắk Nông - C) và ứng dụng định danh điện tử (VneID) của Bộ Công an; Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ công theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu và xây dựng 02 Trung tâm giám sát điều hành thông minh cấp huyện.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo tỉnh bấm nút khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh IOC tháng 11/2022

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Chuyển đổi số năm 2023, UBND tỉnh đề ra 05 giải pháp như sau:

(1) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp:

Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Xây dựng lề lối, phương thức làm việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trong tác nghiệp, sử dụng dữ liệu số triệt để, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

(2) Thu hút nguồn lực chuyển đổi số: Tận dụng, lồng ghép ngân sách Trung ương đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số bảo đảm phù hợp theo quy định; Tranh thủ mọi nguồn kinh phí hợp pháp khác.

(3) Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp: Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ “Make in Việt Nam”, kết nối với các nền tảng của Quốc gia để thuận lợi trong việc liên thông, đồng bộ dữ liệu từ Trung ương với địa phương.

(4) Tăng cường hợp tác: Chủ động hợp tác với các địa phương trong phát triển Chính phủ số, Chính quyền số; ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp như: Tập đoàn FPT, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel...

(5) Gắn kết với cải cách hành chính: Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương theo phân cấp) và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định, trong đó ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện Quyết định này; theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung,  phần mềm ứng dụng quản lý chuyên ngành theo mục đích, yêu cầu sử dụng; khi triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành phải đảm bảo tính đồng bộ, có khả năng tích hợp, liên kết được với các hệ thống dùng chung đã xây dựng và tránh đầu tư trùng lắvới các hệ thống của Bộ, ngành Trung ương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tích hợp các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nền tảng tích hợp vào Nền tảng chia sẻ tích hợp của tỉnh (LGSP), kết nối về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết Kế hoạch.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 31° - 34° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 5,804
  • Trong tuần: 5,804
  • Tất cả: 14,362,684