TIN TRONG NƯỚC

Kết luận của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương

08/01/2018 | 09:21 AM  | cms-view-count: 2599
Ban Bí thư vừa Ban hành Kết luận số Số 26-KL/TW về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay. Cổng TTĐT Chính phủ trân trong giới thiệu toàn văn của Kết luận.

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

05/01/2018 | 09:22 AM  | cms-view-count: 2825
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -...

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

03/01/2018 | 08:42 AM  | cms-view-count: 2521
Tối 2/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ...

Năm 2018: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

02/01/2018 | 09:17 AM  | cms-view-count: 2403
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh

02/01/2018 | 09:13 AM  | cms-view-count: 2681
Đó là một trong các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến ngày 28/12 của Chính phủ với với các địa phương, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

02/01/2018 | 07:35 AM  | cms-view-count: 3248
Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018 (1/1/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự...

Bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác Tuyên giáo

26/12/2017 | 08:48 AM  | cms-view-count: 3021
Ngày 25/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018

25/12/2017 | 04:10 PM  | cms-view-count: 3236
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018

25/12/2017 | 03:53 PM  | cms-view-count: 2862
Ngày 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước...

2017 – Một năm đặc biệt

25/12/2017 | 03:43 PM  | cms-view-count: 5211
Có thể coi 2017 là một năm đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,7%, mức cao nhất...