Khởi động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn
Lượt xem: 1790
Ngày 28/2, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lễ khởi động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Y Quang BKrông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hơn 100 đoàn viên, người lao động đại diện cho đoàn viên, người lao động toàn tỉnh tham dự.

Anh-tin-bai

Các đại biểu nhấn nút khởi động cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: http://ldld.daknong.gov.vn, thời gian thi trong 4 tuần, từ ngày 28/2 - 28/3/2024.


Anh-tin-bai

Đồng chí Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

Nội dung thi tập trung tìm hiểu: Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chương trình hành động số 01/CTr-LĐLĐ, ngày 29/12/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Lịch sử tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi; lồng ghép việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn năm 2024; ký kết giao ước thi đua giữa các khối.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây

Song Nguyên

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1